Döntés a holokausztról

A nagynémet birodalom birodalmi marsallja

A négyéves terv felelőse

A birodalom védelmi minisztertanácsának elnöke


Berlin, 1941. július 7.

A biztonsági rendőrség és az SD főnökének
Heydrich SS-Gruppenführernek


Berlin

Az 1939. január 24-i rendelkezéssel már Önre bízott azon feladat kiegészítéseként, hogy a zsidókérdésre kivándorlás vagy evakuálás formájában a körülményeknek megfelelően a lehető legkedvezőbb megoldást megvalósítsa, ezennel megbízom, hogy szükséges előkészületet a zsidókérdésnek Európa német befolyás alatt álló területén történő teljes megoldására.

Amennyiben ez más központi hatóságok hatáskörét is érintené, azokat is be kell vonni.

A továbbiakban megbízom, hogy a lehető legrövidebb időn belül terjesszen elém átfogó tervezetet a zsidókérdés végleges megoldásához szükséges előzetes szervezeti, tárgyi és anyagi rendszabályokra.


Göring s. k.

II. Heydrich SS-Obergruppenführer, a biztonsági rendőrség és az SD főnöke, elöljáróban közölte, hogy a birodalmi marsall őt bízta meg az európai zsidókérdés végleges megoldásának előkészítésével és rámutatott arra, hogy ezt a tárgyalást azért hívták össze, hogy tisztázzák az alapvető kérdéseket. A birodalmi marsallnak az a kívánsága, hogy tervezetet terjesszenek elé az európai zsidókérdés végleges megoldásának tárgyi, szervezeti és anyagi vonatkozásairól. Ezért szükséges mindezekben a kérdésekben közvetlenül érintett központi hatóságok előzetes tárgyalása, hogy összhangot teremtsenek.

A zsidókérdés végleges megoldásának kidolgozását, tekintett nélkül a földrajzi határokra, központilag az SS birodalmi vezetője, a német rendőrség főnöke, a biztonsági rendőrség és az SD főnöke irányítja...

A zsidókat a végleges megoldás folyamán Keleten megfelelő vezetéssel és alkalmas módon munkára kell fogni. Nagy munkáscsapatokban, nemek szerint szétválasztva, útépítés közben vezetik a munkaképes zsidókat ezekre a területekre és eközben nagy részük természetes fogyaték útján kétségtelenül ki fog esni.

A végül esetleg megmaradó töredékállományt, minthogy ez esetben kétségtelenül a legellenállóképesebb részről van szó, megfelelően kell kezelni, mert ez természetes kiválasztódást mutatva, szabadon bocsátása esetén egy új zsidóság magjának tekinthető (lásd a történelem tapasztalatát).

A végleges megoldás gyakorlati végrehajtásának folyamán egész Európát nyugattól keletig át kell fésülni.


Göring birodalmi marsall 1941 nyarán megparancsolja Heydrichnek, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal főnökének, hogy dolgozza ki a "zsidókérdés végső megoldásának" részleteit. Az 1942. január 20-i wannsee-i konferencián Heydrich ismertette a tömeggyilkosság részleteit az érintett náci szervek vezetőivel. A wannsee-i konferencia jegyzőkönyvének nyitó bekezdéseit Eichmann fogalmazta.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu