9. óra: Elkövetők és kollaboránsok

 

Osszuk a diákokat kisebb csoportokra.

  • Beszéljék meg, hogy film-, és könyvélményeik alapján kik jutnak eszükbe, amikor a holokauszt tetteseire gondolnak. Soroljanak fel konkrét (fiktív vagy valóságos) személyeket is.
  • Gyűjtsük össze minden csoporttól, hogy kik jutottak eszükbe, és írjunk fel minél több jellemzőt velük kapcsolatban (milyen társadalmi kategóriákba tartoztak ezek az emberek és milyen jellemvonásokkal rendelkeztek).
  • Minden csoport válasszon egy-egy személyt (14/II/1, 14/II/2, 14/II/3, 14/II/4, 14/II/5, 14/II/6 és 14/III/1, 14/III/2, 14/III/3 szövegek, és a megfelelő képek: 14_II-1, 14-II-2, 14-II-3, 14-II-4, 14-II-5, 14-II-6 és 14-III-1, 14-III-2, 14-III-3 képek), aki legjobban megfelel annak a képnek, ami eszükbe jutott a tettesekről és egyet, aki legkevésbé. Készítsenek személyi kartonokat a két személy legfontosabb társadalmi és személyes jellemzőiről.
  • Minden csoport mutassa be, kit választott és miért, rakjuk ki a falra az elkészült személyi kartonokat, találnak-e közös jellemzőket, ha igen, mik ezek?
  • Párban definiálják a "kollaboráció" szót és gyűjtsenek néhány példát rá. Alakítsunk ki egy közös definíciót, és beszéljünk meg néhány példát.
  • Minden pár olvasson egy-egy szövegrészt (11/I/1, 11/I/2, 11/I/3, 11/I/4, 11/I/5 szövegek) a magyar kollaborációval kapcsolatban, beszéljék meg, hogy ezek alapján tágítani vagy szűkíteni kell-e a kollaboráció definícióját.
   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu